ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો

ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @germi.org

ગુજરાત એનર્જી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GERMI ભરતી 2022) એ જુનિયર પ્રોજેકટ ફ્લો , જુનિયર રિસર્ચ ફ્લો ,અને પ્રોજેકટ ઓફિસર ફ્લો જગ્યા 2022 માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે . …

ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @germi.org Read More

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 , ઓનલાઈન અરજી કરો @navodaya.gov.in

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 |NVS ભરતી 2022 PGT માટે અરજી કરો | TGT | NVS ભરતી 2022 નવોદય વિધ્યાલય સમિતિ (NVS) ધ્વારા PGT અને TGT ખાલી જગ્યા માટે અને શિક્ષકો ની …

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 , ઓનલાઈન અરજી કરો @navodaya.gov.in Read More

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 , વાંચો જાહેરાત ડી@apprenticeshipindia.gov.in

 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા (GHB) ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર એપ્રેન્ટિસ ટોટલ 14 જેટલી જગ્યા ઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં …

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 , વાંચો જાહેરાત ડી@apprenticeshipindia.gov.in Read More

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2022 દ્વારા નાયબ મામલતદાર નાયબ સેકસન અધિકારી અને ચીફ ઓફિકર મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટ ઓફિસર. ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર. ,પશુ નિરીક્ષક ,વન રક્ષક જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે એમાં …

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in Read More

બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022, અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in

IBPS ભરતી 2022 : Institute of Banking Personnel Selection : દ્વારા 7000 પોસ્ટ પર આવી નવી ભરતી જે પણ લોકો આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય એ લોકો પોતાનું ફોર્મ …

બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022, અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in Read More