સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં 5000 એપ્રેન્ટિસની ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં 5000 એપ્રેન્ટિસની ભરતી :- સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (સીબીઆઈ) ભરતી, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભારતી, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર સાઇટ પર 5000 એપ્રેન્ટિસની ભરતી માટે નવીનતમ સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 માટે નવીનતમ સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને અધિકૃત સૂચનાનો સંદર્ભ લેવા અને એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી હાઇલાઇટ

વિભાગનું નામસેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટિસ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ5000
જોબ સ્થાનઓલ ઈન્ડિયા
અરજી કરવાની રીતઓનલાઈન
છેલ્લી તારીખ03/04/2023
સત્તાવાર વેબસાઇટcentralbankofindia.co.in

શૈક્ષણિક લાયકાત :

 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત હોવી જોઇએ.

પગાર ધોરણ :

 • રૂ. 10,000/- થી 15,000/- પ્રતિ માસ સ્ટાઈપેન્ડ

અરજી ફી :

 • GEN/OBC/EWS : રૂપિયા 800/-
 • SC/ST/સ્ત્રી: રૂપિયા 600/-
 • PWD : રૂપિયા 400/-

અરજી કરવાની રીતઃ

 • ઓનલાઈન

ઉંમર મર્યાદા: (31 માર્ચ 2023 મુજબ)

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 20 વર્ષ
 • મહત્તમ ઉંમર: 28 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • લેખિત પરીક્ષા
 • દસ્તાવેજોની ચકાસણી
 • ઇટરવ્યુ

કેવી રીતે અરજી કરવી? :

 • તમામ અરજદારોએ 19/03/2023 થી 03/04/2023 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.apprenticeshipindia.gov.in પર ક્લિક કરીને ઑનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

જાહેરાત જોવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 19-03-2023
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 03-04-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *