ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022: ગુજરાત સર્કલમાં પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ, સોર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને મલ્ટી-ટાસ્કિંગસ્ટાફના કેડરમાં મેરીટોરીયસ સ્પોર્ટ્સ વ્યક્તિઓની નિમણૂક માટે નોટિફિકેશન નંબર R&E/1-1/DR/SportsQuota/2021 તારીખ 25.10.2021 દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. અનિવાર્ય કારણોસર આથી રદ કરવામાં આવે છે.વધુમાં, 25.10.2021 ના ​​અગાઉના નોટિફિકેશનમાં સમાન પાત્રતાના માપદંડો સાથે સમાન સંખ્યાની ખાલી જગ્યાઓ માટેસ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ મેરિટોરીયસ સ્પોર્ટ્સ વ્યક્તિઓની નિમણૂક માટેની નવી સૂચના નીચે મુજબ જારી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022

સત્તાવાર વિભાગગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામMTS, PA/SA, પોસ્ટમેન/મેલ ગાર્ડ
કુલ ખાલી જગ્યા188 પોસ્ટ
લાયકાત10 અને 12 પાસ
અરજી શરૂઆતની તારીખ23-10-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ22-11-2022
સત્તાવાર વેબસાઈડwww.indiapost.gov.in

વય મર્યાદા :

આ ભરતી માટે નીચે પ્રમાણે ની વય ના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ માટે : 12 પાસ
 • પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ માટે :12 પાસ
 • મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ માટે : 10 પાસ

પગાર-ધોરણ:

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટRs.25,500/- to Rs.81,100/-
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડRs.21,700/- to Rs.69,100/-
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફRs.18,900/- to Rs.56,900/-

અરજી ફિ :

 • સામાન્ય/SEBC કેટેગરી ઉમેદવારોએ માટે Rs.100 ફી ભરવાની રહેશે.
 • બીજા બધા માટે અને મહિલા માટે કોઈ ફી નથી

અરજી કરવાની રીત :

 • સો પ્રથમ સત્તાવાર વેબ પર જાઓ
 • તેમાં જે ફિલ્ડ માં અરજી કરવા માંગતા હોય તેમાં જાઓ
 • તેની અરજી ફ્રીમ ભરો
 • જરૂરી પુરાવા ઉપલોડ કરો
 • સબમિટ કરો
 • પ્રિન્ટ લઇ લો

મહત્વની કડીઓ :

જાહેરાતઅહી ક્લિક કરો
સતાવાર વેબઅહી ક્લિક કરો

ગુજરાતમાં નીચેની ગ્રૂપ ‘C’ જગ્યાઓ માટે વર્ષ 2021 સુધીની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ ઓપન માર્કેટમાંથી ગુણવાન ખેલાડીઓની સીધી ભરતી માટે ભારતીય નાગરિકો પાસેથી ઑનલાઇન મોડ [https://dopsportsrecruitment.in] દ્વારા અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. પોસ્ટલ સર્કલ.

i પોસ્ટ ઓફિસ/સેવિંગ્સ બેંક કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઈઝેશન/સર્કલ ઓફિસ અને પ્રાદેશિક ઓફિસોમાં પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ

(PA)

ii. રેલ્વે મેઇલ સેવામાં સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ (SA).

iii પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટમેન/રેલ્વે મેઇલ સેવામાં મેઇલ ગાર્ડ

iv પોસ્ટ ઓફિસ/રેલ્વે મેઈલ સેવા/સર્કલ ઓફિસમાં મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS).

ભરતી પ્રક્રિયા કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા પર આધારિત હશે. ભારત સરકાર દ્વારા મેમો નં. 14034/01/2013-Estt(D) તારીખ 03.10.2013 ના સુધારા મુજબ

Updated: November 10, 2022 — 8:57 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *