સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારાઆસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી 2023, લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
કુલ જગ્યાઓ7500 ++
છેલ્લી તારીખ03/05/2023
અરજી મોડઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઈટhttp://ssc.nic.in/

પોસ્ટનું નામ

  • આસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર ધોરણ

  • SSC CGL માટે અલગ અલગ પગાર સ્લેબ આપવામાં આવ્યા છે આ મુજબ છે. પે લેવલ 4 (25500-81100), પે લેવલ 5 (29900-92300), પે લેવલ 6 (35400-112400), પે લેવલ 7 (44900-142000), પે લેવલ 8 (47600-151100) પગાર ધોરણ ચુકવવામાં આવશે.

અરજી ફી

  • મહિલા / SC / ST / PwBD / ESM ઉમેદવારને કોઈ પ્રકારની ફી ભરવાની નથી, અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 100 રૂપિયા અરજી ફી તરીકે ભરવાની રહેશે. (ફી ઓનલાઈન / ઓફલાઈન ભરવાની રહેશે)

SSC GD ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ http://ssc.nic.in/ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે03/04/2023
છેલ્લી તારીખ03/05/2023

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

SSC GD ભરતી જાહેરાત 2023અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન માં અરજીમાં કરવાની છેલ્લી તારીખ 03 મે 2023

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે ?

SSC GD Bharti Official Website Is http://ssc.nic.in/

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *