વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : આથી આ જાહેરાત દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે, વલસાડ નગરપાલિકામાં જુદી જુદી શાખામાં નીચે મુજબની જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધારીત કર્મચારીઓની જરૂરીયાત છે. જરૂરી શૈક્ષણિક અને ટેકનીકલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રમાણપત્રોની અસલ તેમજ પ્રમાણિત નકલો સાથે વલસાડ નગરપાલિકા કચેરીએ વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુમાં નીચે જણાવેલ તારીખે સમયઃ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે સ્વખર્ચે ઉપસ્થિત રહેવા નોંધ લેશો. 

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામવલસાડ નગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામકલાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
પોસ્ટની સંખ્યા02
જોબ સ્થળવલસાડ (ગુજરાત)
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાવોકિંગ ઈન્ટરવ્યુ
ઈન્ટરવ્યુ તારીખ10/04/2023

પોસ્ટનું નામ

  • કલાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023 શૈક્ષણિક લાયકાત

અ.નં.વિગતસંખ્યાશૈક્ષણિક લાયકાત
1કલાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર2૧૨ પાસ, ccc
કુલ જગ્યા02

Valsad Nagar Palika Bharti 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી

  • શૈક્ષણિક અને ટેકનીકલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રમાણપત્રોની અસલ તેમજ પ્રમાણિત નકલો સાથે વલસાડ નગરપાલિકા કચેરીએ વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુમાં નીચે જણાવેલા સ્થળ, તારીખ અને સમયે કરવામાં આવેલ છે. નીચેની શરતો પૂર્ણ કરતાં તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો હાજર રહી શકે છે.

ઈન્ટરવ્યું સ્થળ : વલસાડ નગરપાલિકા કચેરી, વલસાડ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઈન્ટરવ્યુ તારીખ10/04/2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતીની ઈન્ટરવ્યુ તારીખ શું છે?

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતીની ઈન્ટરવ્યુ તારીખ 10 એપ્રિલ 2023

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે નીચે જણાવેલા ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ, તારીખ અને સમયે હાજર રહેવાનું રહેશે

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *