ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 , વાંચો જાહેરાત ડી@apprenticeshipindia.gov.in

 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા (GHB) ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર એપ્રેન્ટિસ ટોટલ 14 જેટલી જગ્યા ઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં જે પણ લોકો રશધારવતા હોય અથવા તો ફોર્મ ભરવાની લયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પોતાનું ફોર્મ આ ભરતી માટેની આપેલી સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકો છો .

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર એપ્રેન્ટિસ ની ભરતી માટે નું ફોર્મ છેલ્લી તારીખ 20/7/2022 સુધી તેની સત્તાવાર વેબ સાઇટ પર જઈ ભરી શકો છો ત્યાર પછી તમારું ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં .

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

સંસ્થા નુ નામગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ (GHB)
જાહેરાત નં449/221
કુલ ખાલી જગ્યા14
ખાલી જગ્યાનું નામડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ( એપ્રેન્ટિસ )
જોબ સ્થળ :રાજકોટ
મોડ લાગુ કરોઑનલાઇન અરજી કર્યા પછી ઑફલાઇન દસ્તાવેજ સબમિટ કરો
છેલ્લી તારીખ20 જુલાઈ 2022
લાયકાત10 પાસ
સત્તાવાર વેબસાઇટ@apprenticeshipindia.gov.in

  • GHB એપ્રેન્ટિસ જોબ 2022
  • 14 પોસ્ટ્સ
  • પોસ્ટના નામ :-
  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: 14 જગ્યાઓ
  • શૈક્ષણિક લાયકાત: 
  • DEO: 10મું પાસ

  • મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
છેલ્લી તારીખ20 જુલાઈ 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો.
ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો
  • આવી અવનવી સરકારી ભરતી ઓ યોજના ઓ રિજલ્ટ એજ્યુકેશન ને લગતી તમામ માહિતી તમામ નવી અપડેટ નોટિફિકેશન આપ અમારી Ojasonlinejob.in વેબસાઈટ પર આવી જોઈ શકો છો .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *