બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022, અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in

IBPS ભરતી 2022 : Institute of Banking Personnel Selection : દ્વારા 7000 પોસ્ટ પર આવી નવી ભરતી જે પણ લોકો આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય એ લોકો પોતાનું ફોર્મ ઓનલાઇન IBPS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ જઈ ભરી સકો

IBPS ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ બેંકિંગ પર્સનલ સિલેક્શન – IBPS 
કુલ પોસ્ટ7000+
પોસ્ટનું નામ કારકુન (CRP-કારકુન-XII)
જોબ સ્થળભારત
છેલ્લી તારીખ21/07/2022
સત્તાવાર વેબસાઇટibps.in

મહત્વ ની તારીખો

ફોર્મ ભરવાની તારીખ : 1/7/2022

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ :21/7/2022

જે પણ લોકો આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા ઈચ્છતા હોય એ મોડા માં મોડા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21/7/2022 સુધી માં ઓનલઈન ફોર્મ ભરી શકો છો તે પછી કોઈ નું ફોર્મ ભરવા માં આવશે નહી.

શૈક્ષણિક લયકાત

પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ

આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા માટે ઉમેદવાર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ હોવા જોઈએ

વય મર્યાદા

ન્યૂનતમ: 20 વર્ષ, મહત્તમ: 28 વર્ષ

વય મર્યાદા . ઓછામાં ઓછી 20 અને વધારે માં વધારે 28 વર્ષ હોવા જોઈએ

અરજી ફી

  • રૂ. 850 /- (GST સહિત) અન્ય તમામ માટે
  • રૂ. SC/ST/PWBD/EXSM ઉમેદવારો માટે 175/- (GST સહિત).
  • અરજી ફીની ઓનલાઈન ચુકવણી માટેના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જીસ/ ઈન્ટિમેશન ચાર્જીસ ઉમેદવારે ઉઠાવવાના રહેશે

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • અરજદારોને 2 રાઉન્ડ માટે બોલાવવામાં આવશે:
    • IBPS ક્લાર્ક પ્રિલિમ પરીક્ષા 2022
    • IBPS ક્લાર્ક મેન્સ પરીક્ષા 2022

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો મહત્વની લિંકની નીચેની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે 

આવી અવનવી સરકારી ભરતી ઓ યોજના ઓ રિજલ્ટ એજ્યુકેશન ને લગતી તમામ માહિતી તમામ નવી

અપડેટ નોટિફિકેશન આપ અમારી ojasonlinejob.in વેબસાઇટ પર આવી જોઈ શકો છો .

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *