10 પાસ માટે RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી, અરજીની છેલ્લી તારીખ 1 August 2022

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી 2022: રેલ્વે રિક્રુટમેન્ટ સેલનોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે દ્વારા તાજેતર માં 1659 એપ્રંટિસ ખાલી જગ્યા માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે માહિતી મુજબ ઉત્તર રેલ્વે ના અધિકાર સ્થળ માટે ની ટોટલ પોસ્ટ 1659 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવાની છે .

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી માટે ની વિવિધ જગ્યા ઓ જે રીતે કે ટર્નર, ઇલેક્ટ્રિશિયનમિકેનિક, ફિટર,ઇલેક્ટ્રિશિયન, વાયરમેન, મશિનિસ્ટ, કાર્પેન્ટર, વગેરે જેવા વિવિધ  NCR પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી ઓ સ્વીકારવા મા આવશે એમાં તમારે આપેલી સત્તાવાર વેબસાઇટ મા અરજી કરવાની રહેશે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર 2 જુલાઇ થી અરજી સ્વીકારવાનું ચાલુ કરવામાં આવશે

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી માટે ની છેલ્લી તારીખ 1/8/2022 છે જે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા લોકો અને તમામ ઉમેદવાર મોડા માં મોડા છેલ્લી તારીખ પહેલા આપેલ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે એ પછી કોઈ ની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી

બોર્ડનું નામરેલ્વે ભરતી સેલ
ઝોનનું નામઉત્તર મધ્ય રેલવે
પોસ્ટ્સનું નામએપ્રેન્ટિસ
ખાલી જગ્યાની સંખ્યા1659
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ01મી ઓગસ્ટ 2022
જોબ લોકેશનભારત
સત્તાવાર વેબસાઇટwww.rrcpryj.org

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 01/08/2022

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી

ઉત્તર મધ્ય રેલવેએ પુરૂષ અને સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે વગેરે ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે 1659 ખાલી જગ્યાઓની પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી વિભાગની ખાલી જગ્યા

યાંત્રિક વિભાગ 364
ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ339
ઝાંસી વિભાગ 480
વર્કશોપ ઝાંસી180
આગ્રા વિભાગ 296

 શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 10+2 પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મેટ્રિક્યુલેટ અથવા 10 મું ધોરણ માન્ય બોર્ડમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે.
  • NCVT/SCVT સાથે સંલગ્ન ITI પ્રમાણપત્ર સંબંધિત વેપારમાં ફરજિયાત છે

વય મર્યાદા

અરજદારોએ 15 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ અને 1 ઑસ્ટ 2022 ના રોજ તેમની ઉંમર 24 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

એપ્લિકેશન ફી

જનરલ/OBC/EWS રૂ.100/-
SC/ST/PwD/મહિલાઓકોઈ ફી નથી

ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરશો ?

અરજદારોએ www.rrcpryj.org ની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન અરજી કરવી જરૂરી છે. ઓનલાઈન અરજીઓ ભરવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ હશે.

 પસંદગી પ્રક્રિયા

  • એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, 1961 હેઠળ તાલીમ આપવા માટે પાત્રતા ધરાવતા અરજદારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
  • મેરિટ લિસ્ટના આધારે જે ગુણની ટકાવારીની સરેરાશ સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે
  • અરજદારો દ્વારા મેટ્રિક્યુલેશન [લઘુત્તમ 50% (એકંદર) ગુણ સાથે] અને ITI બંનેમાં મેળવેલ
  • બંનેને સમાન વેઇટેજ આપતી પરીક્ષા.

એપ્રેન્ટિસ પગાર (સ્ટાઈપેન્ડ)

એપ્રેન્ટિસ તરીકે રોકાયેલા પસંદગીના ઉમેદવારો એક વર્ષના સમયગાળા માટે એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમમાંથી પસાર થશે અને સંબંધિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા સંચાલિત પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર તાલીમ દરમિયાન તેમને નિયત દરે સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

RRC એપ્રેન્ટિસ સૂચનાઅહીં ક્લિક કરો
RRC એપ્રેન્ટિસ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનઅરજી કરો

આવી અવનવી સરકારી ભરતી ઓ યોજના ઓ રિજલ્ટ એજ્યુકેશન ને લગતી તમામ માહિતી તમામ નવી અપડેટ નોટિફિકેશન આપ અમારી Ojasonlinejob.in વેબસાઈટ પર આવી જોઈ શકો છો .

Updated: July 25, 2022 — 1:18 pm

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *