ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ જાહેર ૨૦૨૨ :  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા તારીખ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૮.૦૦ વાગે ગુજરાત બોર્ડ ની સતાવાર વાર વેબસાઈટ gseb.org પર ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવા માં આવશે . ધોરણ 10 ની પરીક્ષા માર્ચ માં લેવાયી હતી તેમાં એક કે બે વિષય ની અંદર નાપાસ … Read more

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ 2022 જાહેર

પી એસ .આઈ ડોક્યુમેંટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ જાહેર 2022

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ 2022 : તાજેતર માં પી.એસ.આઈ બોર્ડ દ્વારા પી.એસ.આઈ.ડૉક્યુમેન્ટ મેરીટ લિસ્ટ 2022 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જે પણ વિધ્યાર્થી લાગુ પડતું હોય એ વિધ્યાર્થી આપેલ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. અને આ પહેલા પી.એસ .આઈ બોર્ડ દ્વારા લેખિત પરીક્ષા અને મેન પરીક્ષા નું પરિણામ અગાઉ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર … Read more