ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ જાહેર ૨૦૨૨ :  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા તારીખ ૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૮.૦૦ વાગે ગુજરાત બોર્ડ ની સતાવાર વાર વેબસાઈટ gseb.org પર ધોરણ 10 …

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org Read More
પી એસ .આઈ ડોક્યુમેંટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ જાહેર 2022

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ 2022 જાહેર

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ 2022 : તાજેતર માં પી.એસ.આઈ બોર્ડ દ્વારા પી.એસ.આઈ.ડૉક્યુમેન્ટ મેરીટ લિસ્ટ 2022 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જે પણ વિધ્યાર્થી લાગુ પડતું હોય એ વિધ્યાર્થી આપેલ સત્તાવાર …

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ 2022 જાહેર Read More