આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું વગરે બદલો @myaadhaar.uidai.gov.in

આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું વગરે બદલો @myaadhaar.uidai.gov.in : દેશમાં એવા ઘણા લોકો છે જેઓ ભાડાના મકાનમાં રહે છે અથવા કોઈ કારણસર તેમનું ઘર બદલવું પડે છે. આ સંજોગોમાં, તમે તમારું સરનામું ઓફલાઈન અથવા ઓનલાઈન બદલી શકો છો (આધારમાં સરનામામાં ફેરફાર).

આધારમાં ફેરફાર, તમારે તમારી નજીકના આધાર કેન્દ્ર પર જવાની જરૂર નથી. બધી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન કરો. આજના સમયમાં ભારતીય નાગરિક માટે આધાર કાર્ડ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. આજે પણ ઘણી એવી વસ્તુઓ છે જે આધાર કાર્ડ વગર થઈ શકતી નથી. 

આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ માત્ર બેંકના કામોમાં જ નહીં પરંતુ દરેક સરકારી દસ્તાવેજોમાં પણ દિવસેને દિવસે ફરજિયાત થતો જાય છે. આધાર કાર્ડમાં તમારું નામ, ફોટો, મોબાઈલ નંબર અને સરનામું છે. તમે આધાર એડ્રેસ ચેન્જ સ્ટેટસ ઓનલાઈન પણ જોઈ શકો છો. આ પોસ્ટમાં તમામ માહિતી આપવામાં આવી છે કૃપા કરીને સંપૂર્ણ પોસ્ટ વાંચો.

આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન સરનામું બદલો

આધારકાર્ડમાં સરનામું ઓનલાઈન બદલો

જરૂર પડ્યે અથવા કોઈ ખોટી માહિતી દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે આધાર કાર્ડ બદલવાનો વિકલ્પ છે. આધારમાં નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબરની સ્પેલિંગ સુધારી શકાય છે. તમે તમારું નામ, જન્મ તારીખ, લિંગ, સરનામું અને ભાષા ઓનલાઈન અપડેટ કરી શકો છો.

આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

સરનામાનો પુરાવો

 1. પાસપોર્ટ
 2. બેંક સ્ટેટમેન્ટ/ પાસબુક
 3. રેશન કાર્ડ
 4. મતદાર આઈડી
 5. ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી ( Driving Licence)
 6. PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 7. વીજ બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 8. પાણીનું બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 9. ટેલિફોન લેન્ડલાઇન બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 10. પ્રોપર્ટી ટેક્સની રસીદ (1 વર્ષથી જૂની નહીં)

જન્મ તારીખ ( Birth Date Proof)

 1. જન્મ પ્રમાણપત્ર
 2. પાસપોર્ટ
 3. પાન કાર્ડ
 4. કોઈપણ સરકારી બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરાયેલ માર્કશીટ
 5. DOB ધરાવતા PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 6. શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર

આધાર સરનામું અપડેટ ફી

કોઈપણ પ્રકારના આધારને અપડેટ કરવા માટે ₹50 લાગશે.

આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

સરનામાનો પુરાવો

 1. પાસપોર્ટ
 2. બેંક સ્ટેટમેન્ટ/ પાસબુક
 3. રેશન કાર્ડ
 4. મતદાર આઈડી
 5. ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી ( Driving Licence)
 6. PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 7. વીજ બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 8. પાણીનું બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 9. ટેલિફોન લેન્ડલાઇન બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 10. પ્રોપર્ટી ટેક્સની રસીદ (1 વર્ષથી જૂની નહીં)

જન્મ તારીખ ( Birth Date Proof)

 1. જન્મ પ્રમાણપત્ર
 2. પાસપોર્ટ
 3. પાન કાર્ડ
 4. કોઈપણ સરકારી બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરાયેલ માર્કશીટ
 5. DOB ધરાવતા PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 6. શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર

આધાર સરનામું અપડેટ ફી

કોઈપણ પ્રકારના આધારને અપડેટ કરવા માટે ₹50 લાગશે.

આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલવાની પ્રક્રિયા

1. સૌ પ્રથમ UIDAI ની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લો- https://myaadhaar.uidai.gov.in 

2. હવે તમારો આધારકાર્ડ નમ્બરથી લોગિન કરો.

3. લોગિન કર્યા પછી અપેલા ઓપ્શનમાથી ઉપર Aadhaar Update Online વિકલ્પ પસંદ કરો

આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન સરનામું બદલો
આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન સરનામું બદલો

4. હવે આપેલા વિકલ્પ્માથી Address પસંદ કરો અને નિચે Proceed to Update Aadhaar ક્લિક કરો

5. હવે તમારે તમારા નવા સરનામાની માહિતી અંગ્રેજી અને તમારી સ્થાનિક ભાષામાં ભરવાની રહેશે.

6. છેલ્લે યોગ્ય દસ્તાવેજોની તસવીર અપલોડ કરો અને આપેલ માહિતીને સારી રીતે તપાસો.

7. ફોર્મ ભર્યા પછી, તમારી અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

8. વેરિફિકેશન પછી, આધાર કાર્ડ પર તમારું સરનામું બદલવામાં આવશે અને પોસ્ટ દ્વારા તમારા અપડેટ કરેલા સરનામા પર નવું કાર્ડ મોકલવામાં આવશે.

મહત્વની લિંક્સ :

સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://myaadhaar.uidai.gov.in/
અપડેટ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *