તમારા ગામનો નકશો જુઓ તાલુકા અને જીલ્લા પ્રમાણે ડાઉનલોડ કરો

તમારા ગામનો નકશો જુઓ તાલુકા અને જીલ્લા પ્રમાણે ડાઉનલોડ કરો :- મિત્રો હવે તમારા ગામનો નકશો જોઈ શકો છો ગુજરાતના તમામ ગામડાઓ તથા સિટીના ઓનલાઈન નકશા જોવા માગતા હો તો Gujarat Online Naksho ઓનલાઈન નકશો જોઈ શકો છો ગુજરાતના તમામ ગામના નકશા તમારા મોબાઈલ વડે જોઈ શકશો તે પણ તમારા મોબાઇલની અંદર ઓનલાઇન જુઓ તમારા ગામનો […]

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2023। Pradhanmantri Mudra Loan Yojana Gujarat 2023 (PMMY)

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2023। Pradhanmantri Mudra Loan Yojana Gujarat 2023 (PMMY): મુદ્રા યોજના (પીએમએમવાય) અંતર્ગત આપને નાનો ધંધો શરુ કરવા અથવા જુના કામને વધારવા માટે સરકાર  રૂ. ૫૦ હજાર થી ૧૦ લાખ સુધીની લોનની સુવિધા આપે છે. આ યોજના હેઠળ ત્રણ તબક્કામાં લોન આપવામાં આવે છે તો મિત્રો ચાલો જાણીએ પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજનાની […]

ટાટા આઈ.પી.એલ. 2023 લાઈવ જુઓ ફ્રી । Free Live IPL 2023

TATA IPL 2023 | IPL Live Score | IPL Match 2023 | IPL Live Score | Indian Premier League Official Website | IPL  latest news, live scores, schedule, points table, squads । TATA IPL 2023 Free Live આઈ.પી.એલ. વિશેની માહિતી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ) (સ્પોન્સરશિપ કારણોસર ટાટા આઈપીએલ તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ ભારતમાં દર […]

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : આથી આ જાહેરાત દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે, વલસાડ નગરપાલિકામાં જુદી જુદી શાખામાં નીચે મુજબની જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધારીત કર્મચારીઓની જરૂરીયાત છે. જરૂરી શૈક્ષણિક અને ટેકનીકલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રમાણપત્રોની અસલ તેમજ પ્રમાણિત નકલો સાથે વલસાડ નગરપાલિકા કચેરીએ વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુમાં નીચે જણાવેલ તારીખે સમયઃ […]

RTE ફ્રી પ્રવેશ 2023 : ધોરણ- ૧ માં વિનામૂલ્યે પ્રવેશની જાહેરાત

RTE ફ્રી પ્રવેશ જાહેરાત 2023 : RTE એડમિશન 2023 બાળકોને વિનામૂલ્યે ધોરણ 1 માં પ્રવેશની જાહેરાત : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ ચીલ્ડ્રન ટુ ફ્રી એન્ડ પલ્સરી એજ્યુકેશન એકટ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૨ (૧)ક હેઠળ બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૨૫ મુજબ વિનામૂલ્યે ધોરણ-૧ માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમાં છે. […]

જુનીયર ક્લાર્ક કોલ લેટર ડાઉનલોડ

જુનીયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 : જુનીયર કલાર્ક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨૪૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા.09 એપ્રિલ ૨૦૨૩ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટેની […]

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ફોર્મની અરજી કરો

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ફોર્મની અરજી કરો :-સમગ્ર ભારતમાં કાયદેસર વાહન ચલાવવા માટે દરેક વ્યક્તિ પાસે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ફરજિયાત છે. તમે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકો તે પહેલાં, તમારે પહેલા શીખનારનું લાઇસન્સ (Learning licence) મેળવવુંં ફરજિયાત છે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા પછી તે 6 મહિના માટે માન્ય રહે છે.લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ વ્યક્તિ 180 દિવસની અંદર […]

CRPF કોન્સ્ટેબલની 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023

CRPF કોન્સ્ટેબલની 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023 : સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) એ 2023 ની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરવામાં આવી છે. પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો https://crpf.gov.in/ પર અરજી કરી શકે છે અને અન્ય વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો, જરૂરી વય મર્યાદા, પસંદગીની રીત, […]

પાનકાર્ડ સાથે આધારકર્ડ લિંક કરવા માટે તારીખમાં વધારો કરવામાં આવ્યો

પાનકાર્ડ સાથે આધાર કર્ડ લિંક કરવા માટે તારીખમાં વધારો કરવામાં આવ્યો: આધાર કાર્ડ અને પાનકાર્ડ લિંક માટે છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ હતી જે હવે સમય મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે હવે જોઈએ નવી તારીખ કઈ આવી છે આધારકાર્ડ પાનકાર્ડ લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ પાનકાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવા માટે ઘણા સમયથી સરકાર દ્વારા આહવાન […]

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કુલ ૧૬૭૮ ની જગ્યાઓની ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કુલ ૧૭૭૭ ની જગ્યાઓની ભરતી 2023 : ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ૧૬૭૮ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.  રસ ધરાવતા ઉમેદવારે આ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન એપ્લાય લિંક નીચે આપેલ છે . Gujarat High Court Bharti 2023 ની વધુ વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, લાયકાત, પગાર […]