અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી ના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા @ahmedabadcity.gov.in

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી 2022, અમદાવાદ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશન (AMC.. ભરતી 2022) દ્વારા સહાયક સર્વયર પોસ્ટ 2022 માટે એક નવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ની ભરતી માં કુલ ટોટલ 54 …

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી ના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા @ahmedabadcity.gov.in Read More

HDFC BENK માં આવી ભરતી 2022 @hdfcbank.com 

HDFC બઁક માં ટોટલ 12552 જગ્યા ઓ પર નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે આ ભરતી બેન્ક ને લગતી તમામ જગ્યા ઓ માટે બહાર પાડવામાં આવેલ છે આ ભરતી ગુજરાત …

HDFC BENK માં આવી ભરતી 2022 @hdfcbank.com  Read More

10 પાસ માટે RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી, અરજીની છેલ્લી તારીખ 1 August 2022

RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી 2022: રેલ્વે રિક્રુટમેન્ટ સેલનોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે દ્વારા તાજેતર માં 1659 એપ્રંટિસ ખાલી જગ્યા માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે માહિતી મુજબ ઉત્તર રેલ્વે ના અધિકાર સ્થળ …

10 પાસ માટે RRC નોર્થ સેન્ટ્રલ રેલ્વે ભરતી, અરજીની છેલ્લી તારીખ 1 August 2022 Read More
Gujrat rojgar bharti medo 2022

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2022 | ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો @anubandham.gujarat.gov.in

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2022: ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો @anubandham.gujarat.gov.in ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 રોજગાર નિયામક અને તાલીમ દ્વારા સંચાલિત જુદા જુદા વિવિધ જીલ્લા ઓ માટે મદદનીશ નિયામક (રોજગાર) કચેરી …

Gujarat Rojgar Bharti Melo 2022 | ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો @anubandham.gujarat.gov.in Read More
ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો

ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @germi.org

ગુજરાત એનર્જી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GERMI ભરતી 2022) એ જુનિયર પ્રોજેકટ ફ્લો , જુનિયર રિસર્ચ ફ્લો ,અને પ્રોજેકટ ઓફિસર ફ્લો જગ્યા 2022 માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે . …

ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @germi.org Read More

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 , ઓનલાઈન અરજી કરો @navodaya.gov.in

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 |NVS ભરતી 2022 PGT માટે અરજી કરો | TGT | NVS ભરતી 2022 નવોદય વિધ્યાલય સમિતિ (NVS) ધ્વારા PGT અને TGT ખાલી જગ્યા માટે અને શિક્ષકો ની …

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 , ઓનલાઈન અરજી કરો @navodaya.gov.in Read More

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 , વાંચો જાહેરાત ડી@apprenticeshipindia.gov.in

 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા (GHB) ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર એપ્રેન્ટિસ ટોટલ 14 જેટલી જગ્યા ઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં …

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 , વાંચો જાહેરાત ડી@apprenticeshipindia.gov.in Read More

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2022 દ્વારા નાયબ મામલતદાર નાયબ સેકસન અધિકારી અને ચીફ ઓફિકર મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટ ઓફિસર. ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર. ,પશુ નિરીક્ષક ,વન રક્ષક જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે એમાં …

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in Read More

બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022, અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in

IBPS ભરતી 2022 : Institute of Banking Personnel Selection : દ્વારા 7000 પોસ્ટ પર આવી નવી ભરતી જે પણ લોકો આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય એ લોકો પોતાનું ફોર્મ …

બેંકોમાં આવી ક્લાર્કની ભરતી 2022, અરજી કરો 7000 પોસ્ટ માટે @ibps.in Read More